Projekt realizuje

FUNDACJA
BEZ NAZWYWspółorganizator:

Stowarzyszenie
Nasza GminaProjekt ze środków
Ministra Kultury i Sztuki
w ramach programu

WIE¦ KULTURALNA
Gmina Książ Wielkopolski • 2015

FUNDACJA BEZ NAZWY - organizator projektu

Zgodnie z ideą Josefa Beuysa tworzymy sytuacje i miejsca, gdzie przezwyciężymy granicę między artystami i nie-artystami, gdzie spotykają się najróżniejsi ludzie, aby wymieniać doświadczenia i uczyć się od siebie nawzajem.

Fundacja Bez Nazwy rozpoczęła działalność w 2011 roku. Prowadzona jest przez Małgorzatę Winter i Mikołaja Winter oraz młodych artystów.

Głównym celem naszej działalności jest realizowanie projektów artystycznych oraz społeczno-kulturalnych, w których sztuka i jej alternatywne formy są narzędziem społecznych zmian oraz projekty edukacyjne, które edukują i kształtują świadomego odbiorcę kultury i sztuki. Działania edukacyjne, które prowadzimy mają pomóc uczestnikom odkryć własne pasje, uczyć kreatywnego myślenia oraz wykorzystywania wiedzy i nauki. Przede wszystkim jednak mają nauczyć ich aktywności i odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją. Dlatego preferujemy trzy zasady ważniejszy - uczestnik niż odbiorca, animator niż instruktor, kreatywność niż talent.

W realizacji projektów artystycznych szczególną uwagę kierujemy na młodych twórców, starając się stworzyć im jak najbardziej optymalne warunki do rozwoju indywidualnego, integracji i prezentacji, ale również kontaktu i wsparcia od uznanych osobistości świata sztuki i kultury.

Obecnie realizujemy trzy ogólnopolskie projekty: W okresie swojej czteroletniej działalności Fundacja stworzyła i zorganizowała 9 projektów artystycznych i 12 edukacyjnych.

Projekty zrealizowane przez Fundację Bez Nazwy

Autorskie projekty z zakresu sztuki współczesnej 2011-2014:

Autorskie projekty artystyczno-społeczne 2009-2014

do góry

(C)Fundacja Bez Nazwy & Stowarzyszenie Nasza Gmina, Bydgoszcz - Charłub 2015. All Rights Reserved

o projekcie  |   organizator  |   artyści  |   kalendarium  |   wydarzenia  |   kontakt

gir@ffe